Forum Algemeen Heeft de PSD2 impact op spaarbanken?

Weergave van 3 geneste reacties
 • Auteur
  Berichten
  • Pieter van Andel (Enigma Consulting)
   Aantal berichten: 11

   In het artikel “PSD2 heeft wél impact op Nederlandse spaarbanken” wordt aangegeven dat de PSD2 wel van toepassing is op vrij opneembare spaarrekeningen. Michal Kalina heeft als reactie het artikel “Spaarbanken bepalen zelf de impact van PSD2” geschreven, waarin hij beargumenteert dat de vrij opneembare spaarrekeningen niet in scope van de PSD2 zijn.

   Na het lezen van Michal’s artikel ben ik nog steeds van mening dat de vrij opneembare spaarrekeningen wél in scope van de PSD2 zijn. Mijn argumentatie hiervoor is als volgt:

   In Michal’s artikel wordt aangegeven dat Nederland de vrij opneembare spaarrekeningen uit scope van de PSD1 heeft geplaatst. Vervolgens wordt de vraag gesteld of Nederland hiermee uit de pas liep met de andere Europese landen. Er wordt aangegeven dat dit niet het geval is, waarbij er wordt verwezen naar het voorstel van de PSD Expert Group om een ‘principles-based’ aanpak te volgen. Dit voorstel wordt geciteerd zonder te verwijzen naar de inleidende tekst bij dit voorstel. Uit de inleidende tekst blijkt namelijk dat Nederland helemaal niet zo naadloos op deze aanpak aansluit. De inleidende tekst luidt als volgt:
   The Commission Services confirmed early in 2008 that they considered ‘pure’ loan accounts and ‘pure’ mortgage accounts (i.e. except hybrid mortgage accounts) to be excluded and stated that “savings accounts where the holder can place and withdraw funds without any additional intervention or agreement of his PSP should be considered as payment accounts within the meaning of the PSD”, identifying fixed term deposits as clearly being excluded by this test

   Voor de PSD1 was de keuze van Nederland echter geen issue, omdat de spaarbanken aan de eisen van Titel IV van de PSD zijn gaan voldoen. In titel IV zijn de rechten en plichten met betrekking tot het aanbieden en het gebruikmaken van betalingsdiensten opgenomen. Spaarrekeningen waren dus op dit vlak PSD-compliant en daar hechtten de spaarbanken veel waarde aan. Voor de PSD2 wordt dit anders. Als spaarbanken geen actie ondernemen, zullen zij aan diverse nieuwe eisen in Titel IV van de PSD2 niet voldoen. Het betreft o.a. de verzwaarde eisen die aan de klantauthenticatie worden gesteld en de eisen met betrekking tot de toegang van de rekening via een derde partij. Het heroverwegen of vrij opneembare spaarrekeningen tot de scope van de PSD2 behoren is daarmee zeker relevant, ondanks de eerdere keuze van de Nederlandse wetgever.

   Tenslotte wordt in het artikel aangegeven dat de definitie van een betaalrekening in de PSD2 niet is gewijzigd. Dat is juist, maar de publicatie van de Payments Account Directive (PAD) heeft wel een belangrijk nieuw inzicht gegeven op deze definitie. De PAD hanteert namelijk precies dezelfde definitie voor de betaalrekening, maar heeft een extra onderscheid gemaakt tussen betaalrekeningen met basisfuncties en betaalrekeningen met meer beperkte betaalfuncties. En dit is precies het punt waarop Nederland de vrij opneembare spaarrekeningen heeft uitgesloten voor de PSD en nu weer wil doen voor de PSD2. De PSD2 maakt echter geen onderscheid op dit punt. Als dit wel gewenst was, was dit zeker aan de scope van de PSD2 toegevoegd. Dit is echter niet gedaan, omdat dit onderscheid kennelijk niet gewenst is. De extra eisen met betrekking tot sterke authenticatie en de toegang van een rekening via een derde partij worden dus als relevant voor vrij-opneembare spaarrekeningen gezien. En dat is ook logisch gezien het feit dat een belangrijke doelstelling van de PSD2 is om doeltreffende, handige en veilige betalingsmethoden aan consumenten en detailhandelaren aan te bieden. Voor consumenten is het moeilijk uit te leggen dat dit niet voor hun vrij opneembare spaarrekeningen zou gelden.

  • BvdBroek
   Deelnemer
   Aantal berichten: 4

   Als dat voor spaarrekeningen geldt, gaat dat dan volgens u ook op voor rekeningen courant die aan een effecten depot zijn gekoppeld en waarvan ook vrij kan worden opgenomen en gestort?

  • Pieter van Andel (Enigma Consulting)
   Aantal berichten: 11

   Ik neem aan dat de rekening courant waar jij naar refereert op naam van de klant staat. De klant maakt eerst geld naar deze rekening over om vervolgens met dit saldo effecten aan te kopen. En als de klant zijn effecten verkoopt, wordt het bedrag op deze rekening courant gestort en kan de klant vervolgens dit saldo zelf overmaken naar zijn tegenrekening. Onder deze condities gedraagt deze rekening courant zich als een betaalrekening onder de definitie van de PSD2.

  • MTEngbersen
   Deelnemer
   Aantal berichten: 1

   Hallo Pieter, de FCA lijkt als eerste duidelijkheid te geven over de scope. In haar consultative paper worden savings account binnen scope geplaatst. Hoe kijk jij hier tegenaan?

   • Pieter van Andel (Enigma Consulting)
    Aantal berichten: 11

    De conclusie van de FCA (Financial Conduct Authority) is in overeenstemming met de conclusie die ik mijn artikel trek. De FCA vergelijkt ook de ‘Payment Account’ definitie in de PSD2 met die in de Payment Account Directive (PAD) en geeft aan dat deze verschillend zijn. De PSD2 hanteert een uitgebreidere scope voor de ‘Payment Account’. Op basis hiervan geeft de FCA aan dat de ‘flexible savings accounts’ in scope van de PSD2 zijn. De vrij opneembare spaarrekeningen kunnen m.i. tot de scope van de ‘flexible savings accounts’ worden gerekend.

Weergave van 3 geneste reacties
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.