Forum F.A.Q. – Veel gestelde vragen Hoe is het toezicht geregeld ten aanzien van de PSD2?

Weergave van 0 geneste reacties
 • Auteur
  Berichten
  • PSD2-adminPSD2-admin
   Deelnemer
   Aantal berichten: 4

   De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaan een rol gaan spelen binnen het toezicht.

   Toezicht DNB op PSD2
   Om PSD2 diensten te kunnen aanbieden, dient een betaaldienstverlener te beschikken over een vergunning van DNB. Wanneer zo’n vergunning is verkregen, moet de betaaldienstverlener kunnen aantonen dat zij doorlopend voldoet aan de PSD2-vereisten. Enerzijds op het vlak van de financiële verplichtingen, maar anderzijds bijvoorbeeld ook op het vlak van een integere en beheerste bedrijfsvoering.

   Toezicht AFM op PSD2
   De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op financiële ondernemingen, waaronder ook de betaaldienstverleners. Het toezicht van de AFM is onder meer gericht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners aan consumenten. Betaaldienstverleners moeten onder andere borgen dat zij klanten zorgvuldig behandelen.

   Toezicht AP op PSD2
   Aangezien de nieuwe PSD2-diensten toegang tot (financiële) persoonsgegevens van de consument vereisen, is het van groot belang dat er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van de recent ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo vereist PSD2 dat consumenten alleen met uitdrukkelijke toestemming toegang kunnen verlenen tot hun persoonsgegevens, voor zover deze gegevens nodig zijn om de betaaldienst te kunnen uitvoeren. Ook op het gebied van IT zal de veiligheid van gevoelige informatie voldoende geborgd moeten worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.

   Toezicht ACM op PSD2
   PSD2 zal de beoogde doelen niet halen wanneer partijen geen toegang krijgen tot de betaalmarkt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal nadrukkelijk toezicht houden op een gezonde concurrentie door te beoordelen of elke partij voldoende medewerking biedt aan deze nieuwe betaaldiensten en welke vergoedingen er voor het gebruik van de betaalinstrumenten worden gevraagd.

   De vier toezichthouders hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden binnen het toezicht op betaaldienstverleners, maar zullen wanneer nodig ook samen optrekken. Ze kunnen op ieder moment in contact treden met betaaldienstverleners wanneer de respectievelijke toezichthouder denkt dat er niet wordt voldaan aan de vereisten waarop zij toezicht houdt.

Weergave van 0 geneste reacties
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.