Hypotheekadvies op werkelijke lasten stap dichterbij

Bron: https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2019/07/ockto-vraagt-psd2-vergunning-aan-hypotheekadvies-op-werkelijke-lasten-stap-dichterbij-101117926

Ockto wil vanaf 2020 betaalgegevens van consumenten gaan bewerken en delen met geldverstrekkers en adviseurs. Het softwarebedrijf heeft daarvoor bij DNB een PSD2-vergunning aangevraagd. Directeuren Paul Janssen en Robert Harreman verwachten dat dit hypotheekadvies op grond van werkelijke lasten in plaats van de Nibud-normen snel dichterbij brengt. “Op een gegeven moment zal de AFM dat ook van adviseurs verwachten.”

Ockto vraagt PSD2-vergunning aan: hypotheekadvies op werkelijke lasten stap dichterbij

Als toezichthouder De Nederlandsche Bank de aanvraag van een PSD2-vergunning honoreert, wordt Ockto informatiedienstverlener. De nieuwe Europese PSD2-wetgeving ging begin dit jaar in en biedt andere partijen dan banken onder strenge voorwaarden toegang tot betaaldata. Met de vergunning mag het softwarebedrijf, dat nu al data uit overheidsbronnen ontsluit, ook informatie van betaalrekeningen van consumenten ophalen, bewerken en verstrekken aan bijvoorbeeld geldverstrekkers of hypotheekadviseurs. Bankafschriften doorsturen is dan verleden tijd, hoopt de dienstverlener.

Consumptief krediet

De eerste toepassing waarvoor Ockto PSD2 wil gaan gebruiken ligt binnen consumptief krediet. “Daarvoor moeten consumenten nu al banktransacties aanleveren. Die moet een kredietverstrekker met de hand analyseren. Wij vragen de bankgegevens op, anonimiseren die en we voeren een geautomatiseerde analyse uit op de transacties”, vertelt directeur Paul Janssen. “Die analyse laten we eerst aan de consument zien. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel iemand rood heeft gestaan, hoeveel huur hij betaalt, hoeveel alimentatie. Als de consument toestemming geeft, versturen we dat naar de kredietverstrekker.”

Geen doorgeefluik

Het gaat daarbij alleen om bewerkte en geanonimiseerde data, en ook alleen die informatie die van belang is voor de beoordeling van de kredietaanvraag, benadrukken Janssen en zijn collega-directeur Robert Harreman. Die laatste: “De vergunning geeft ons toestemming om de data op te halen, maar zegt ook dat we ze moeten bewerken. We mogen geen doorgeefluik worden, we moeten er echt iets mee doen.”

Nettoloon

“PSD2 heeft heel veel nut en potentie voor de hele keten”, zegt Janssen over een andere toepassing waar Ockto kansen ziet, namelijk bij hypotheekaanvragen. “We kunnen hypotheekadviseurs een veel beter klantbeeld geven. Nu kan Ockto al zien dat iemand gescheiden is. Straks met betaaldata kunnen we uitsplitsen hoeveel iemand aan partner- en kinderalimentatie betaalt. Adviseurs kunnen met die kennis gerichter vragen stellen.”

Je kunt bovendien zien wat er netto binnenkomt, voegt Janssen toe. Een brutoloon van 3.000 euro zegt minder dan als er netto 1.200 euro op de rekening wordt gestort. “Dan ga je je afvragen: wat is hier aan de hand? Kennelijk heeft diegene een schuld bij zijn baas.”

Verschuiving leennormen

Harreman verwacht dat deze mogelijkheid op termijn ook tot een verschuiving van de leennormen zal leiden. “In Engeland moet je al drie maanden betaalgegevens aanleveren bij een hypotheekaanvraag. Ik denk dat we in Nederland ook deze kant op gaan. Dan kun je adviseren op basis van werkelijke lasten in plaats van de Nibud-normen. Op een gegeven moment is het ook niet meer vol te houden dat als data beschikbaar zijn, daar geen gebruik van wordt gemaakt. De AFM zal ook van adviseurs verwachten dat ze op die wijze adviseren.”

Pilot

Ockto verwacht dat DNB tussen de drie en vier maanden nodig heeft om groen licht te geven voor de PSD2-vergunning. Tot die tijd mag het bedrijf al wel pilots uitvoeren. Ockto gaat bijvoorbeeld samen met een bank die al een PSD2-vergunning heeft banktransacties ontsluiten voor aanvragen van consumptief krediet.

Vertrouwen winnen

De grootste uitdaging wordt volgens Janssen niet de techniek op orde krijgen, maar het vertrouwen winnen van consumenten. Ockto heeft aanvankelijk geaarzeld een vergunningaanvraag te doen, zegt hij. “We moeten zeker stellen dat de consument het straks vertrouwt. Bij overheidsportalen logt hij in met DigiD. Dat vertrouwt hij. Maar als het om betaalgegevens gaat, stelt hij andere vragen. Heb ik afgelopen drie maanden iets raars gedaan? Kan de overheid dat dan ook zien? We moeten consumenten goed laten begrijpen wat er gebeurt en wat wij met hun gegevens doen.”

Om de vergunning te krijgen, moeten dienstverleners aan strenge DNB-eisen voldoen, benadrukt Janssen. Hij verwacht dat PSD2-vergunningen daarom alleen zijn weggelegd voor de grotere dienstverleners. “Je moet een bepaald aantal transacties halen om het rendabel te maken. Als kleine verzekeraar of advieskantoor kom je daar niet aan. Het toezicht is bovendien heel serieus. Ik moet nog zien of alle aanvragers daadwerkelijk een vergunning krijgen.”