MOB streeft naar soepele invoering PSD2

Bron: https://www.dnb.nl/betalingsverkeer/overige-taken/maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer/actuele-onderwerpen/index.jsp

De herziene Europese Richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive 2) wordt omstreeks eind 2018 in Nederland ingevoerd. Om het Nederlandse publiek te informeren over de nieuwe Richtlijn en de gevolgen daarvan, zal DNB namens het MOB begin 2019 een voorlichtingscampagne starten. Het MOB zal de vinger aan de pols houden bij de implementatie van PSD2 in Nederland en daarover aan de minister rapporteren. Zo heeft het gebruik van speciale interfaces voor toegang tot de rekening onder PSD2 de voorkeur van het MOB. Ook heeft het MOB afgesproken om gezamenlijk als er door PSD2 issues zouden ontstaan in het retailbetalingsverkeer, zo snel mogelijk te bezien hoe die kunnen worden opgelost.