WAT IS PSD2?

psd2-Payment-service-directive

Achtergrond en doelstellingen PSD1 en PSD2

Op 13 november 2007 werd EU richtlijn 2007/64 aangenomen door het Europese Parlement. Deze richtlijn staat in de markt bekend als de Payment Service Directive (PSD). Met de PSD beoogde de EU een uniforme betaalmarkt te creëren door één juridische kader voor het betalingsverkeer binnen de EU in te stellen. Het doel was om het grensoverschrijdend betalingsverkeer net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als het dan geldende binnenlands betalingsverkeer in elk EU-land. De PSD bood hiermee tevens de juridische basis voor de implementatie van de SEPA overboeking en incassoproducten in de EU. De PSD moest door de verschillende EU-lidstaten per 1 november 2009 ingebed zijn in de lokale wetgeving.

Betaalinstelling

De PSD introduceerde daarnaast een nieuwe categorie betalingsdienstaanbieders, te weten de betaalinstelling. Niet-bancaire instellingen konden vanaf dat moment een speciale vergunning als betaalinstelling verkrijgen, waarmee zij de onder de PSD vallende betaaldiensten mochten leveren binnen de EU. Hiermee werd de betaalmarkt voor nieuwe toetreders opengezet, wat tot meer efficiëntie en lagere kosten moest leiden als gevolg van de vergrote concurrentie in deze markt.

De PSD is inmiddels bijna 7 jaar van kracht. De SEPA-migratie is voltooid. In alle euro landen is het binnenlands betalingsverkeer volledig gemigreerd naar de nieuwe SEPA producten. In de tussentijd werden er echter diverse nieuwe diensten op het gebied van betalingsverkeer geïntroduceerd die niet goed door de PSD werden afgedekt. Bijvoorbeeld dienstverlening op het gebied van het online initiëren en inzien van betaaltransacties voor rekeninghouders met betaalrekeningen bij verschillende banken. De PSD moest worden herzien zodat voor deze dienstverlening – de zogenaamde toegang tot de betaalrekening door derde partijen- ook duidelijke en uniforme regels en richtlijnen worden gesteld.

PSD richtlijn: PSD2

Op 25 november 2015 werd de EU richtlijn 2015/2366 aangenomen, de herziening van de PSD richtlijn: PSD2. De PSD2 omvat daarnaast diverse andere wijzigingen en uitbreidingen ten opzichte van de initiële versie. Een opvallende wijziging betreft het ‘in scope trekken’ van de betaaltransacties in non-EU/EEA muntsoorten en de betaaltransacties van en naar rekeningen buiten de EU/EEA. Hiermee wordt een verdere uniformering van het betalingsverkeer in de EU/EEA bewerkstelligd. De wijzigingen in de PSD2 moet per 13 januari 2018 door de verschillende EU-lidstaten in de nationale wetgeving zijn doorgevoerd. De wijzigingen met betrekking tot de toegang tot de betaalrekening, zowel rechtstreeks als via een derde partij, zullen pas van kracht zijn 18 maanden na de definitieve publicatie van de technische reguleringsnormen voor deze toegang tot de betaalrekening. Dit zal naar verwachting pas op z’n vroegst oktober 2018 zijn.