WET- EN REGELGEVING

PSD2-Enigma

Wet- en regelgeving op aanbieding en uitvoering betaaldiensten

Titel IV van de PSD2 heeft vooral betrekking op de rechten en plichten met betrekking tot het aanbieden van betalingsdiensten en de uitvoering hiervan door betaaldienstaanbieders. Naast de nieuwe mogelijkheden op het gebied van toegang tot de betaalrekening door derde partijen voor de initiatie van betaalopdrachten en het ontvangen van rekeninginformatie, bevat deze sectie van de PSD2 nog een aantal belangrijke wijzigingen.

Al deze wijzigingen moeten per 18 januari 2018 in de lokale wetgeving van de EU-lidstaten zijn opgenomen en zullen per deze datum van kracht zijn.