GEDEELDE KOSTEN VOOR BETAALTRANSACTIES

Wijziging 2: Gedeelde kosten voor betaaltransacties

Het principe van gedeelde kosten (SHA-principe) voor de uitvoering van een betaaltransactie gold sinds de invoering van de PSD reeds voor betalingen binnen de EU/EEA in één van de muntsoorten van de EU/EEA lidstaten, mits er geen koersconversie op deze betaaltransacties van toepassing is. Het SHA-principe houdt in, dat de betaler en de begunstigde elk de kosten, die hun eigen betaaldienstaanbieder in rekening brengt, betalen.

Dit SHA-principe wordt in de PSD2 uitgebreid tot alle betaaltransacties, waarbij de betaaldienstaanbieder van zowel de betaler als de begunstigde zich binnen de EU/EEA bevinden. Dit betekent dat voor deze betaaltransacties het SHA-principe ook van toepassing zal zijn, indien de transactie in een non-EU/EEA muntsoort wordt uitgevoerd en/of er een muntsoort conversie wordt toegepast op de transactie. Daarnaast gaat het SHA-principe ook van toepassing zijn op transacties binnen de EU/EEA, die via een correspondent bank buiten de EU/EEA als intermediair bank worden verwerkt. Dit betreft bijvoorbeeld een US dollar betaling van en naar een NL-rekening, die via één of meerdere correspondent banken in Amerika wordt verwerkt.