HERROEPINGSOPTIE VOOR KLANTEN

Wijziging 4: Herroepingsoptie voor klanten

Artikel 88 van de PSD2 stelt dat indien de betaler niet de juiste unieke identificatie, waarmee de begunstigde eenduidig wordt gespecificeerd (lees: IBAN van begunstigde), heeft opgegeven in een betaaltransactie dat de betrokken betaaldienstaanbieders dan niet aansprakelijk zijn voor het niet of onjuist verwerken van deze transactie. Wel worden de betaaldienstaanbieders van zowel de betaler als de ontvanger verplicht om de betaler te ondersteunen bij het herroepen van deze betaaltransactie.

Het SEPA CT schema biedt hiervoor reeds het Recall verzoek. Dit verzoek mag tot op heden echter alleen door de betaaldienstaanbieder van de betaler worden ingediend voor zeer specifieke redenen (fraude vermoed, transactie is dubbel verwerkt, transactie is om technische redenen foutief verwerkt). Om in lijn met artikel 88 van de PSD2 te blijven heeft de EPC voorgesteld om het SEPA CT Recall verzoek ook toe te gaan staan op initiatief van de betaler. Het voorstel is, om deze wijziging met de SEPA CT Rulebook Changes van november 2017 mee te nemen.