NIEUW NAVRAAGPROCES VOOR BETALINGEN

Wijziging 5: Nieuw navraagproces voor betalingen

In artikel 89 van de PSD2 worden eisen aan de betaaldienstaanbieders gesteld voor het herstellen van niet, onjuist of niet op tijd uitgevoerde betaaltransacties op verzoek van hun klanten. De oorzaak van deze uitzonderingen kan zowel bij de betaaldienstaanbieder van de betaler, als die van de begunstigde liggen. Voor betalingen zal de betaaldienstaanbieder van de betaler hiervoor eerst de status van de transactie in de betaalketen moeten achterhalen, voor incasso’s ligt deze verantwoordelijkheid bij de betaaldienstaanbieder van de incassant. Hun klant moet vervolgens op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van deze navraag. Indien er inderdaad sprake is van een uitzondering in de verwerking van de betaalopdracht, moet deze door de betrokken betaaldienstaanbieder worden hersteld. De klant mag in dat geval voor deze navraag geen kosten in rekening worden gebracht.

De EPC heeft onderkend dat voor het SEPA CT schema wijzigingen nodig zijn om bovengenoemd proces efficiënt en zoveel mogelijk geautomatiseerd te kunnen ondersteunen. Er ligt een voorstel om een Inquiry proces aan het SEPA CT schema toe te voegen, waarbij de verwerkingsstatus van SEPA CT transacties interbancair kan worden opgevraagd door de betaaldienstaanbieder van de betaler en tevens de gewenste herstelactie kan worden doorgegeven. Het voorstel omvat de volgende navraag verzoeken:

  • Claim voor geen ontvangst – De begunstigde geeft aan dat de transactie niet op zijn rekening is bijgeschreven
  • Claim voor valutadatum correctie – De begunstigde geeft aan dat de transactie op zijn rekening is bijgeschreven met een te late valutadatum, d.w.z. een latere datum dan dat had moeten zijn gebruikt, indien de transactie correct was verwerkt
  • Status update – De bank van de betaler kan een herinnering voor een eerder verstuurd navraagverzoek opsturen, indien deze nog geen antwoord heeft gekregen op dit verzoek heeft ontvangen

De navraagverzoeken en bijbehorende antwoorden zullen middels ISO20022 Camt XML berichten worden uitgewisseld. Dit zijn voor de banken nieuwe interbancaire berichten. Om deze reden stelt de EPC voor, om deze wijziging pas met de SEPA CT Rulebook Changes van november 2018 mee te nemen. Deelnemende banken zullen minimaal de nieuwe SEPA CT navraagverzoeken moeten kunnen ontvangen en hierop kunnen antwoorden.