VALUTERING BETAALTRANSACTIES

Wijziging 1: Valutering betaaltransacties

In artikel 87 van de PSD2 worden de eisen met betrekking tot de valutering van uitgaande en inkomende betaaltransacties aangegeven. De volgende regels gelden:

 • De debet valutadatum voor een uitgaande betaling mag niet voor de datum waarop de debitering op de betaalrekening wordt uitgevoerd, liggen
 • De credit valutadatum voor een inkomende betaling mag niet later in tijd liggen dan de werkdag waarop het bedrag voor deze transactie is bijgeschreven op de rekening van de betaaldienstaanbieder.

Verruiming van de scope

Deze valuteringseisen zijn niet gewijzigd in de PSD2. Wat echter wel is gewijzigd, is dat deze valuteringsregels nu voor alle girale en betaalkaart transacties van en naar een betaalrekening gelden, ongeacht de muntsoort van de betaaltransactie en/of de betaalrekening. Dat betekent een verruiming van de scope met de volgende type transacties:

 • Uitgaande betalingen binnen de EU/EEA in non-EU/EEA muntsoorten
 • Uitgaande betalingen in alle mogelijke muntsoorten, waarbij de initiërende betaaldienstaanbieder binnen de EU/EEA is gevestigd en de ontvangende betaaldienstaanbieder niet
 • Inkomende betalingen binnen de EU/EEA in non-EU/EEA muntsoorten
 • Inkomende betalingen in alle mogelijke muntsoorten, waarbij de ontvangende betaaldienstaanbieder binnen de EU/EEA is gevestigd en de initiërende betaaldienstaanbieder niet

Crossborder betaaltransacties

Deze scope uitbreiding betekent dat banken geen valutering meer mogen toepassen op crossborder betaaltransacties, ook niet als er een koersconversie wordt toegepast. Voor inkomende crossborder betaaltransacties geldt bovendien dat geen cut-off tijden voor de ontvangst van betaaltransacties mogen worden gehanteerd. Als de betaaltransactie op de rekening van de betaaldienstaanbieder is bijgeschreven op een bepaalde werkdag, moet deze transactie met dezelfde valutadatum op de rekening van de begunstigde worden bijgeschreven, ongeacht de muntsoort van de betaaltransactie. Voor het moment van uitvoering van deze bijschrijving, d.w.z. op welke datum het geldbedrag daadwerkelijk ter beschikking van de begunstigde rekeninghouder komt, gelden wel verschillende regels. Dit is afhankelijk van de uitgevoerde betaalverwerking door de betaaldienstaanbieder van de begunstigde:

 • Geen koersconversie uitgevoerd of een koersconversie tussen twee EU/EEA muntsoorten uitgevoerd:
  Het bedrag moet direct op dezelfde werkdag worden bijgeschreven als de betaaldienstaanbieder het bedrag zelf heeft ontvangen
 • Koersconversie tussen minstens één non- EU/EEA muntsoort uitgevoerd:
  Het bedrag mag later worden bijgeschreven dan dat de betaaldienstaanbieder het bedrag zelf heeft ontvangen. De credit valutadatum moet echter wel gelijk blijven aan de werkdag waarop het bedrag is ontvangen door de betaaldienstaanbieder

Uitzonderingingen

In de PSD2 zijn daarnaast in diverse andere artikelen aanscherpingen aangebracht met betrekking tot de juiste toepassing van de valutering bij een aantal uitzondering situaties:

 • Indien een betaaltransactie niet of onjuist is uitgevoerd door de betaaldienstaanbieder van de betaler, zal het bedrag met dezelfde valutadatum als de oorspronkelijke debitering worden teruggestort op de betaalrekening van de betaler
 • Indien een betaaltransactie onjuist of te laat is uitgevoerd door de betaaldienstaanbieder van de begunstigde en de rekening van de begunstigde hierdoor met een onjuiste valutadatum is gecrediteerd, moet dit worden gecorrigeerd met de juiste valutadatum, die van toepassing was geweest indien de transactie juist en op tijd was uitgevoerd
 • Indien een incassotransactie onjuist of te laat is uitgevoerd door de betaaldienstaanbieder van de incassant en de rekening van de incassant hierdoor met een onjuiste valutadatum is gecrediteerd, moet dit worden gecorrigeerd met de juiste valutadatum, die van toepassing was geweest indien de incassotransactie juist en op tijd was uitgevoerd. Dit laatste geldt ook, indien de incassotransactie te laat door de betaaldienstaanbieder van de incassant naar de betaaldienstaanbieder van de geïncasseerde is gestuurd en de incasso transactie hierdoor interbancair niet op de beoogde incassodatum is uitgevoerd
 • Indien een geautoriseerde incassotransactie wordt gestorneerd, moet de rekening van de geïncasseerde met een valutadatum worden gecrediteerd, die gelijk is aan de valutadatum van de oorspronkelijke debitering. Dit laatste geldt ook, indien de incasso transactie interbancair niet is uitgevoerd en de debitering op de rekening van de geïncasseerde wel al heeft plaatsgevonden