Rendement.nl: Het debat over PSD2 is in voorbereiding in de Eerste Kamer

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/id21799-het-debat-over-psd2-in-de-eerste-kamer-is-in-voorbereiding.html

De Tweede Kamer heeft in september ingestemd met het wetsvoorstel ‘herziene richtlijn betaaldiensten’, ook wel Payment Services Directive (PSD2) genoemd. Het debat in de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel wordt nu voorbereid. Uiterlijk eind november wordt de Memorie van Antwoord op vragen van leden uit de Eerste Kamerfractie verwacht.

Door het wetsvoorstel moeten banken, als de rekeninghouder daar toestemming voor geeft, organisaties voortaan toegang geven tot hun financiële gegevens. De Europese mededingingsautoriteit vindt dat banken deze gegevens te veel afschermen waardoor bijvoorbeeld fintech-start ups te weinig kans hebben om bijvoorbeeld een rol te spelen in adviezen over sparen, kredieten, hypotheken (tool) of pensioenen (tools). De fintechindustrie wordt daarmee benadeeld.

PSD2 moet concurrentie en innovatie bevorderen

De Europese Commissie bedacht de nieuwe spelregels voor de betaalmarkt om concurrentie en innovatie te bevorderen en de macht van de banken te breken. Verschillende nieuwe betaaldiensten zijn inmiddels al geïntroduceerd, maar die krijgen pas een officiële vergunning als de wet goedgekeurd is. Maar juist over de betaaldiensten rijzen nog vragen. Zo willen fractieleden van de VVD meer duidelijkheid over het bijna-monopolie van Mastercard en Visa, die als hoofdrolspelers op de markt van creditcards (tool) ook onder PSD2 nog duidelijk beschermd worden. Daardoor kunnen sommige creditcardmaatschappijen wel een vergoeding vragen voor het gebruik van hun betaaldienst (surcharging), maar andere niet.

Privacy rond PSD2 roept nog steeds vragen op

Daarnaast zijn er nog veel vragen over de privacy. Organisaties moeten zich naast de wet ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houden. Maar PVV-leden van de Eerste Kamerfractie willen graag een inschatting van het aantal Nederlanders dat straks per ongeluk toestemming gaat geven voor het gebruik van zijn (al dan niet bijzondere) persoonsgegevens (tool), zonder te weten hoe dat gecorrigeerd kan worden. Ook bestaat de angst dat  juist de grote techbedrijven zoals Google, Amazon en Facebook met persoonsgegevens aan de haal kunnen gaan. Het specifieke Nederlandse belang van de invoering deze richtlijn is nog niet duidelijk, zo blijkt uit het  voorlopig verslag (pdf) over de PSD 2 van de vaste commissie voor financiën.